Årsrapport

No er det eit drygt år sidan Trubadur Eckhoff fyrte opp høgtalarane for første gong, og eg tenkjer det er på høg tid med ein årsrapport.
For det første har det vore eit lærerikt år - mykje har blitt betre, men framleis ser eg rom for forbetringar. Nokre fortener takk - den første går sjølvsagt til Engelbrektsson for upåklageleg service, og den andre går til folk som har kome med feedback når eg har vore ute på speling. Folk har forskjellige musikkpreferansar, og slik vil det alltid vere. Difor er det viktig for meg å få tilbakemeldingar på repertoaret. Dette skjer som oftast ute på speling når publikum fyller blodet med det kjemiske stoffet etanol og blir uvsedvanleg ærlige. Greitt nok.
Om du derimot skulle ha feedback som du ikkje har fått gjeve av forskjellige årsaker, foreslår eg at du legg igjen ein beskjed i meldingsboksa på bookingsida.
Det er tidlegare sagt at ein ikkje kan gjere alle til lags - men eg seier det er jaggu lov å prøve!

Av høgdepunkt dette året må eg få trekkje fram langfredagen på Frimannsbuda i Selje og julikvelden på Treskeværket i Førde. Makan til liv… Strandstaden på Nordfjordeid fortener óg ein applaus. På gjensyn!

Eckhoff.

1 kommentar til “Årsrapport”


  1. 1 Mamma

    Kjekt å lese! Lykke til videre!

Legg att ein kommentar